· 

Moeten we 2020 vergeten?

2021 Happy new year

"Mijn allerbeste wensen voor 2021,

laten we 2020 gauw vergeten"

 

Je leest het overal: 2020 is een jaar om snel te vergeten. 

 

Maar is dat wel zo? 

 

2020 was een rampjaar

Voor velen onder ons was 2020 een rampjaar. Zaken moesten sluiten, het inkomen viel weg. Mensen werden ziek en stierven. Scholen gingen tijdelijk toe en afstandsonderwijs werd op grote schaal doorgevoerd. Ziekenhuizen lagen overvol en het zorgpersoneel draaide overuren met gevaar voor eigen gezondheid. De coronamaatregelen werden ons opgelegd en we moesten onze sociale contacten drastisch verminderen. Van jong tot oud zat thuis opgesloten. Soms in precaire omstandigheden. Jongeren voelden zich machteloos en eenzaam en misten sociale contacten zoals je kan lezen op vrtNWS. 

 

Stel dat we 2020 zo snel mogelijk vergeten

Stel dat we met zijn allen 2020 zouden kunnen vergeten. En we beginnen 2021 met een onbeschreven blad.

 

Hoe zouden we dan omgaan met de pandemie? Het coronavirus is er immers nog in 2021. 

 

Self fulfilling prophecy

Wat me opvalt is dat de media het geregeld heeft over een traumatische periode voor jongeren. Ze zullen het hun hele leven als een last meedragen en er zal een 'gat' zijn in hun CV. Een hele groep jongeren wordt in de slachtofferrol geduwd. En als je dag in dag uit leest en hoort dat je je als jongere slecht moet voelen bij deze hele coronasituatie, dan durf je bijna niet meer geloven dat je je er OK bij kan voelen. 

 

Wanneer je iemand in de slachtofferrol duwt, ga je ervan uit dat die persoon geen eigen verantwoordelijkheid kan opnemen. Dit patroon speelt ook bij volwassenen en op de werkvloer.

 

Ga maar eens de arbeidsmarkt op vanuit de gedachte:

 

"Arme ik, ik was student tijdens corona waardoor ik veel aan zelfstudie moest doen en een deel van de leerstof gemist heb. Ik ben dus minder waard op de arbeidsmarkt. Bovendien had ik weinig sociale contacten wat een negatieve invloed heeft op mijn sociale vaardigheden."

 

 

Denk je dat onze afgestudeerde het goed zal doen tijdens sollicitatiegesprekken? Om nog maar te zwijgen over het eigen zelfbeeld.

 

Voor alle duidelijkheid: de slachtofferrol aannemen is iets anders dan slachtoffer zijn! Deze blog gaat over hoe snel mensen in de slachtofferrol vallen.

 

Moeten we 2020 zo snel mogelijk vergeten?

Neen, liefst niet!

 

Vanuit de Ontwikkelingsgerichte Benadering ® kijken we anders naar het omgaan met moeilijke situaties. We nemen onze verantwoordelijkheid en onderzoeken wat we te leren hebben. Ik geef je een paar vragen zodat je er zelf mee aan de slag kan.

 • Hoe ben je tot nu toe omgegaan met deze nieuwe situatie t.g.v. corona?
 • Wat heb je ontdekt over jezelf?
 • Welke invloed heeft corona op jouw manier van denken en leven?
 • Wat zijn voor jou de voordelen? En de nadelen?

Vergeet 2020 dus zeker niet. Onderzoek hoe jij persoonlijk kan evolueren zodat je beter om kan met moeilijke situaties zoals een pandemie. Gebruik hiervoor de Ontwikkelformule ®

 

Over je leven vóór corona

 

Doordat je nu kan terugkijken op je leven voor corona, heb je een beter zicht op wat je wil...

 1. ... behouden. Wat was zo de moeite waard en zo kostbaar in je leven, dat je het nu ook wil behouden?
 2. ... loslaten. Wat heb je niet meer nodig? Wat draagt niet meer bij aan je levenskwaliteit en ben je bereid om los te laten?
 3. ... toevoegen. Welke kwaliteit wil je toevoegen zodat je een positieve bijdrage levert aan mens, milieu en maatschappij? 

Over je leven tijdens corona

 

Je leeft nu in een heel andere wereld dan voor corona. De gewone gang van zaken werd door elkaar geschud. 

 1. Wat wil je behouden? Wat heb je geleerd tijdens de coronacrisis en is zo kostbaar en de moeite waard dat je het wil behouden?
 2. Wat wil je loslaten? Waar loop je tegenaan? Wat kost je enorm veel energie? Wat laat je best los?
 3. Wat wil je toevoegen? Welke zelfsturingskwaliteiten wil je toevoegen i.v.m. hoe omgaan met moeilijke situaties?

Kijk verder dan je neus lang is

We kunnen nog een stapje verder gaan: we kaderen hoe we nu bezig zijn in een maatschappelijk bewustwordingsproces. Want wat jij doet, doet de maatschappij. Waar jij moeite mee hebt, daar heeft de maatschappij moeite mee. Jouw pijn is ook de pijn van onze maatschappij. 

 

Keren we terug naar wat we kenden? Gaan we weer reizen, shoppen, consumeren, hard werken, stressen, de natuur uitputten als weleer? Hoe we verder zullen leven, hebben jij en ik in de hand. Want, wat wij doen, doet de maatschappij. Begin januari stond hierover een interessant artikel in de Standaard: "Zullen we nu echt anders gaan leven?"

 

We worden nu heel sterk geconfronteerd met het 'grotere geheel'. Hoe we ons gedragen heeft een enorm effect op mens en milieu. Wat we nu doen, met zijn allen thuis blijven en weinig live contacten hebben, doen we voor elkaar! We vinden het zinvol om een bijdrage te leveren aan het grotere geheel, hoe moeilijk het soms ook is.

 

Ik nodig je nog eens uit om stil te staan bij de volgende vragen.

 • Ben je bereid om jouw unieke bijdrage (zie je antwoorden op de vorige vraagjes) te leveren ter verbetering van mens, milieu en maatschappij?
 • Vanuit jouw pijn, wat kan jij inbrengen om je echt thuis te voelen in het grotere geheel?  

Dus...

 • Moeten we 2020 vergeten? Neen, zeker niet! Je zou een belangrijk stuk van je persoonlijk groeiproces missen. Onthoud zeker de warme momenten en je persoonlijk bewustwordingsproces.
 • Zijn moeilijke situaties zoals een pandemie leuk? Neen, zeker niet. 
 • Wil ik een pandemie zoals in 2020 nog eens meemaken? Neen, zeker niet.

Zelfsturing en omgaan met regels

Deze coronaperiode is een oefening in omgaan met regels die ons van buitenaf opgelegd worden. Hoe ga jij hiermee om?

 

Ik hoor het graag van jou!

Lieve


Over de auteur

Lieve Vander Linden van Uit Jezelf heeft 20 jaar onderwijservaring en is trainer, teamcoach,  Ontwikkelingsgerichte NLP-coach, perfectionismecoach en loopbaancoach. Ze werkt volgens het Ontwikkelingsgerichte gedachtegoed ontwikkeld door Rudy Vandamme. (Deep Evolvement ®, Het Vorkmodel ® en de Ontwikkelcirkel ®). 

 

Ze is een gedreven trainer en coach en haalt in korte tijd veel uit de mensen door haar krachtige reflectieve vragen. 

 

Blijf op de hoogte van de activiteiten, nieuwe blogs van Uit Jezelf en krijg tips i.v.m. communicatie en welbevinden. Schrijf je in op de nieuwsbrief en krijg er het gratis e-book Feedback geven met impact bij.

Reactie schrijven

Commentaren: 0