DE ONTWIKKELCIRKEL ®


Wat is de Ontwikkelcirkel?

Een Ontwikkelcirkel ® is een gestructureerd cirkelgesprek om groepen te helpen zich te ontwikkelen op verschillende lagen tegelijk. Dat wil zeggen dat je met je team verder leert kijken dan je neus lang is. Je wordt je er meer en meer bewust van dat je als individu een verantwoordelijkheid op te nemen hebt in je team. Dat je met je team eigenaarschap op te nemen hebt in je organisatie. Het hoger doel wordt duidelijk. Missie en zingeving gaan hand in hand. Je mensen voelen zich thuis in je team, zijn gelukkiger, behouden hun energie en komen graag werken.De Ontwikkelcirkel en teamontwikkeling

Tijdens een Ontwikkelcirkel ® kijken we verder dan wat we doen. We kijken eerst naar binnen: wie zijn we als team? Waarin hebben we als team te ontwikkelen? Als gevolg hiervan ontstaat er meer verbinding, meer collegialiteit tussen de teamleden. Dan kijken we naar buiten: wat hebben we te doen als team? Hoe brengen we ons ontwikkelingsthema in de praktijk? Welk effect zal dat hebben op ons team? Wat zullen onze klanten zeggen als we meer menselijkheid in onze organisatie brengen? Voor onderwijs: wat zal het effect zijn op de leerlingen wanneer leraren en directie aan de slag gaan met hun ontwikkelingsuitdagingen? Hoe zullen de ouders het team ervaren als we als team evolueren? 

 

                                                                                  "Deze teamcoaching geeft perspectief om als directieteam te groeien. Lieve speelt in op de behoeften van het team. Je komt in korte tijd met

de hele groep tot de essentie."

Ondertussen worden de patronen van het team blootgelegd: hoe gaan we om met moeilijke situaties? Met medewerkers? Met onze leerlingen of studenten? Hoe reageren we naar onze collega's, naar onze klanten? Wat kunnen we hierin verbeteren? 

 De zeven stappen van de Ontwikkelcirkel ®

De Ontwikkelcirkel ® is een proces waarbij we verschillende lagen doorlopen. Ontdek aan de hand van de 7 stappen hoe je een sterk en verbonden team krijgt. 

Als ontwikkelingsgerichte coach baseer ik me op de methode van de Ontwikkelcirkel ® bedacht door Rudy Vandamme  in zijn 30-jarige praktijk als coach en onderzoeker. Hij deed onderzoek naar teams in zowel het onderwijs als organisaties. Hij integreert de CONSENT-methode® en Deep Democracy in gelaagd ontwikkelingsgericht werken met groepen.Teamontwikkeling
  • Stap 1 - Setting, check-in en focus

We zitten in een cirkel zonder tafels. We checken in en bepalen samen het thema dat speelt in de groep.

  • Stap 2 - Teamzelfsturing

Het fundament van een goed draaiend team is veiligheid en vertrouwen. We spreken spelregels af om de zelfsturing hieromtrent te activeren.

  • Stap 3 - Persoonlijke inbreng van elke deelnemer

Iedereen krijgt ruimte voor de eigen inbreng. Als facilitator leid ik dit proces in goede banen zodat er in alle veiligheid gedeeld wordt en iedereen zich gehoord voelt. Het krachtige van deze stap is dat anderen niet reageren op wat er gezegd wordt. Gelijkenissen en verschillen komen naar boven.

  • Stap 4 - Teamidentiteit

Vanuit de vorige stap ontdekken we onze ontwikkelingsuitdagingen als team en wie we willen zijn als team. Wat hebben wij als team te leren? De teamidentiteit is het fundament voor een goed draaiend team.

  • Stap 5 - De ontwikkeling van het groter geheel in beeld brengen

We ontdekken in welke grotere gehelen we ingebed zitten en wat we als team te doen hebben. Met andere woorden: wat is onze missie? Het antwoord op deze vraag creëert zingeving en eigenaarschap. Iedereen voelt zich deel van het geheel.

  • Stap 6 - Het teamproject

We onderzoeken hoe we onze missie in de praktijk kunnen brengen. Hoe gaan we concreet aan de slag met onze ontwikkelingsuitdagingen als team? Tijdens deze stap ontstaan één of meerdere praktische projecten. 

  • Stap 7 - Zelfsturing en check-out

We reflecteren over onze manier van aansturen. Wat ging goed? Wat zijn onze valkuilen? Wat kan beter? Iedereen krijgt ruimte om uit te checken.