TEAMONTWIKKELING - Een sterk team in een warm huis

Mensen verbinden met mensen


Dag in dag uit samenwerken in een team is niet altijd even vanzelfsprekend. Meningsverschillen, persoonlijke belangen, misverstanden en mank lopende communicatie maken dat een team niet goed functioneert. Met alle gevolgen van dien.

 • Zitten de mensen van je team op een verschillende golflengte?
 • Heeft je team nood aan mensen die meer engagement nemen en eigenaarschap opnemen?
 • Verloopt de samenwerking binnen je team moeilijk met als gevolg een te lange doorlooptijd van projecten?
 • Zijn er te veel conflicten in je team?
 • Is het ziekteverzuim te hoog?
 • Heeft je team het moeilijk met de laatste herstructurering?
 • Wil je samen met je team de gedeelde waarden ontdekken?

Werk dan samen met Uit Jezelf om de onderlinge samenwerking in je team aanzienlijk te verbeteren.

 

Uit Jezelf staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Teams. Dit wil zeggen dat we het samenwerken en samenleven in het team versterken door te verbinden met elkaar. En dat het team zich bewust is van, en handelt naar de gedeelde waarden.

 

 

Wat levert het teamontwikkelingstraject op voor je team?

 • Het vertrouwen in je team groeit
 • Er is dialoog mogelijk om co-creatief tot resultaten of oplossingen te komen
 • Duidelijkheid en transparantie
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid worden aangewakkerd
 • Het team herkent de signalen en grijpt onmiddellijk in zodat de valkuil vermeden wordt
 • Medewerkers werken met elkaar zodat doelen sneller bereikt worden
 • Meer motivatie, minder stress, minder ziekteverzuim
 • Betere relatie met klanten en leveranciers

 

Het teamontwikkelingstraject

 

Een teamontwikkelingstraject is een proces waarbij we verschillende stappen doorlopen. 

 

Gelijkvloers - Individuen

We starten op het gelijkvloers waar we inchecken en waar we al even aftoetsen welk thema er speelt in het team.

 

Vierde verdieping - Afspraken maken

Voor we effectief starten, gaan we naar de vierde verdieping waar we afspraken maken en waar we op een krachtige manier veiligheid installeren. Door bewustwording groeit ieders verantwoordelijkheid om eigenaarschap op te nemen. 

 

Eerste verdieping - Teamidentiteit 

Een team functioneert pas echt goed als de relationele bedrading tussen de mensen stevig genoeg is en als er vertrouwen is. Daarom starten we op de eerste verdieping met het verbeteren van de communicatievaardigheden. Dan volgt er een verbindingscirkel waar iedere deelnemer aangeeft hoe hij zich verhoudt tot het gekozen thema. Als facilitator zorg ik ervoor dat elke deelnemer in alle veiligheid en vertrouwen gehoord wordt. De kracht van de cirkel schuilt hem in het feit dat er niet in discussie gegaan wordt met elkaar.

 

Tijdens een verbindingscirkel komen de gelijkenissen en verschillen duidelijk naar boven. We ontdekken wat onze gemeenschappelijke waarden zijn, wat de unieke aard is van het team, waar we voor staan en waar we als team nog in te ontwikkelen hebben.  De teamidentiteit krijgt meer en meer vorm.  We voelen ons veilig bij elkaar en het wij-gevoel groeit. We praten met elkaar i.p.v. tegen elkaar!

 

"De aanpak was doordacht en vanuit een bepaalde visie/technieken. Door vooral in te zetten op het (leren) luisteren, is er ruimte voor verdere ontwikkeling van het team ontstaan."

 

Tweede verdieping - Effect op de omgeving, op mens en milieu

Wie we zijn als team heeft uiteraard een effect op onze omgeving, op het grotere geheel. Wat is het effect op onze collega's, op onze stakeholders, op het milieu? En ook: welke bijdrage willen wij als team leveren aan dat groter geheel? M.a.w. wat is onze missie en welke visie willen we uitdragen? 

 

Derde verdieping - Project realiseren

Vanuit wie we zijn als team: wat hebben we te doen om onze missie te realiseren? Doordat de gemeenschappelijke waarden de basis vormen voor het uitrollen en implementeren van nieuwe projecten, vergroot de draagkracht voor dat project. We voelen ons eigenaar van het project. Wat het engagement ten goede komt. 

 

Vierde verdieping - Afspraken maken

We gaan weer naar de vierde verdieping om afspraken te maken over hoe welgevormd samenwerken, over hoe omgaan met elkaar als de onderlinge communicatie te wensen overlaat, over hoe elkaar feedback geven. Het team kan zichzelf sturen.

 

Het huis is geïnspireerd op de methode van de Ontwikkelcirkel © van Rudy Vandamme. Hij integreert de consent methode en deep democracy in gelaagd ontwikkelingsgericht werken met groepen. Klik op onderstaande knop voor meer info over de methodiek.

Het voordeel van het teamhuis

 

We kennen nu onze gemeenschappelijke waarden die de basis vormen voor onze projecten, voor ons samenwerken. We be-leven onze visie en hebben duidelijke afspraken gemaakt. We kunnen verder aan de slag met onze projecten. 

 

Het voordeel van het teamhuis is dat het team zelfsturend wordt zodat het op elk moment naar de juiste verdieping kan gaan om gepaste acties te ondernemen. Het team is voortdurend in ontwikkeling en speelt flexibel in op de situaties die zich aandienen. Door belang te hechten aan de relationele bedrading, voelt ieder teamlid zich gewaardeerd en gehoord. We voelen ons thuis in ons team.

 

De meerwaarde van een teamontwikkelingstraject bij Uit Jezelf is dat het een ervaringsgericht traject is waar je met het hele team inzichten opdoet, nieuwe vaardigheden aanleert en daar onmiddellijk mee aan de slag gaat.

 

Uit Jezelf gebruikt geen modellen en technieken waar je in een vakje geplaatst wordt. We vertrekken vanuit ieders kracht en bieden een stevig onderbouwde structuur aan waar uitdagingen in het team gekoppeld worden aan ontwikkeling. De teamleden voelen zich beter in hun vel en werken effectiever samen.

"Het grote voordeel van met Uit Jezelf in zee te gaan, is dat het effect

van de teamcoaching duurzaam is en op lange termijn werkzaam blijft."

 

 

 

Wil je samen met je team aan de slag in je teamhuis?

 

Neem dan snel contact op voor een gratis kennismakingsgesprek. We gaan na wat de noden zijn van je team en stellen dan een programma op maat op. 

Tot slot

 • Een teamontwikkelingstraject neemt, zoals elk groeiproces, tijd in beslag. Reken voor het volledige traject een verloop van een half jaar tot een jaar.
 • Een traject kan voorafgegaan worden door individuele coachinggesprekken. 
 • Je hebt alleen maar een sterk team in een warm huis als je met je team op alle verdiepingen komt.
 • Elk teamontwikkelingstraject wordt op maat gemaakt. Daarom kom ik altijd eerst langs om te horen wat de vragen en wensen zijn. We bespreken welke problemen spelen en wat het team nodig heeft. Na dit gesprek beslissen we of we met elkaar in zee gaan.

Wie

Teams die kiezen voor een duurzaam langetermijneffect.

 

Tarieven

Neem contact op.

 

 

Contact

Neem zeker contact op als je nog vragen hebt.

Lieve T. 0498 84 03 19   

Getuigenissen

 

Lieve kan met gerichte vragen essentiële zaken naar boven brengen. Ze leidt een groep op een warme en betrokken manier en ze slaagt er tevens in om een veilige omgeving te creëren. 

 

Als team kan je enkel groeien als ieder individueel lid zijn verantwoordelijkheid kan en durft opnemen. Hiervoor moeten meerdere (rand)voorwaarden in balans gebracht worden. Dit evenwicht vinden, bespreken en vastzetten is niet altijd evident. Als we soms te dicht op elkaar zitten en slechts vanuit één model of denkkader naar de realiteit kijken, is het bijzonder waardevol om externe ondersteuning in te roepen.

Lieve kan vanuit verschillende perspectieven in kaders, vlot switchen tussen onderwerpen waardoor wij als groep tot de kern van het probleem zijn kunnen komen en met ingeoefende nieuwe vaardigheden vol goede moed in een ontspannen sfeer terug naar huis kunnen gaan. Bedankt!