SAMEN BEREIKEN WE MEER


Dag in dag uit samenwerken in een team is niet altijd even vanzelfsprekend. Meningsverschillen, persoonlijke belangen, misverstanden en mank lopende communicatie maken dat een team niet goed functioneert. Mensen voelen er zich niet meer thuis en ervaren geen zingeving.

 • Verloopt de samenwerking binnen je team moeilijk met als gevolg een te lange doorlooptijd van projecten?
 • Zijn er te veel conflicten of meningsverschillen waar men niet uit geraakt?
 • Verlies je teveel tijd met niet rendabele gesprekken?
 • Is het stressniveau in je team te hoog?
 • Heeft je team het moeilijk met de laatste herstructurering? Bots je op weerstand?
 • Ben je op zoek naar hoe zelfsturende teams goed te laten functioneren?
 • Wil je samen met je team verhelderen waar je team voor staat?
 • Wil je missie en visie uitdiepen? 

Je mensen zijn het kapitaal van je onderneming, organisatie of school. Het is dan ook de moeite waard hen een veilige werkomgeving aan te bieden waar iedereen zich thuis voelt. Door een teamontwikkelingstraject te doorlopen zet je in op duurzaam werken en leven. Je mensen nemen eigenaarschap op en het welbevinden stijgt.

 

"Het fundament van een goed draaiend team

is verbinding, veiligheid en vertrouwen."

 

En waarom dat belangrijk is

 

Samen met Uit Jezelf bouw je een stevig en gefundeerd teamhuis waar samenwerken gezond samenleven wordt. Tijdens een teamontwikkelingstraject verbetert de onderlinge samenwerking en groeit het vertrouwen in je team.

 

 • Je mensen gaan duurzaam om met elkaar
 • Je team bereikt een hoger niveau van zelfsturing en eigenaarschap
 • Het team is zich bewust van haar eigen identiteit en iedereen kan er zich in vinden
 • Het team draagt bij aan de verdere ontwikkeling van je bedrijf of organisatie. Van mens en maatschappij.

 

Missie

Visie

Methodiek
Wat wint je team erbij?

Team - teamleden - teamtraject - teambuilding - teamontwikkeling - communicatie - welbevinden
 • Het vertrouwen groeit
 • Er is dialoog mogelijk om co-creatief tot resultaten of oplossingen te komen
 • Duidelijke en transparante communicatie
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheidszin worden aangewakkerd
 • Het zelfsturend vermogen versterkt: het team herkent de signalen en grijpt onmiddellijk in zodat valkuilen vermeden worden
 • Medewerkers werken met elkaar zodat doelen sneller bereikt worden
 • Meer motivatie, minder stress, minder ziekteverzuim
 • Betere relatie met collega's, klanten en leveranciers


Wat wint je organisatie erbij?

Wanneer je mensen zich thuis voelen in je organisatie, zijn ze fier er te mogen werken. Je bedrijf, organisatie of school krijgt een krachtige uitstraling naar de buitenwereld toe. Je merk wordt verbonden met menselijkheid. Je organisatie staat voor een krachtige visie. Je school staat voor kwaliteitsonderwijs. 


Het teamontwikkelingstraject

 • is een groeiproces en vraagt tijd
 • is een ervaringsgericht traject
 • wordt op maat gemaakt en bestaat uit
 • beantwoordt de zingevingsvraag "Hoe van betekenis zijn?". Wat eigen is aan mens-zijnAnder perspectief

Soms zit je als team te dicht op elkaar om je bewust te zijn van de valkuilen. Als externe facilitator bekijk ik je team vanuit een ander perspectief. Je mensen worden zich bewust van de patronen die er spelen zodat we naar de kern van het probleem gaan. Je team krijgt nieuwe inzichten en is in staat om om te gaan met moeilijke situaties.


Sterk onderbouwde methodiek - De Ontwikkelcirkel ®

Uit Jezelf staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Teams. Dit wil zeggen dat we het samenwerken en samenleven in het team versterken door te verbinden met elkaar. En dat het team zich bewust is van, en handelt naar de gedeelde waarden. 

 

De Ontwikkelcirkelmethode is een instrument om teams meer zelfsturend te maken. Het is meer dan een interventie of een tool voor probleemoplossing. Door het gestructureerd proces van de Ontwikkelcirkel ® wordt de collectieve intelligentie van het team zichtbaar. 

 

Download de brochure voor meer info.

 


Online Ontwikkelcirkel

Voor teams die een thema willen uitdiepen en in 3 uur tijd to the point durven gaan. Een online Ontwikkelcirkel ® is een krachtige gespreksvorm om het vertrouwen en de veiligheid in je team te verstevigen. Het gaat niet over gelijk halen, wel over nieuwe inzichten opdoen, over kijken vanuit een breder perspectief.

 

Praktisch - Max. 6 deelnemers - Max. 3 uur


Leiderschapstrajecten

Wens je als organisatie in te zetten op menselijk leiderschap? Klik dan op onderstaande knop voor meer info.


Wie

Teams die kiezen voor een duurzaam langetermijneffect.

 

Tarieven

Neem contact op.

 

 

Contact

Neem zeker contact op als je nog vragen hebt.

Lieve T. 0498 84 03 19   

Getuigenissen

 

Lieve kan met gerichte vragen essentiële zaken naar boven brengen. Ze leidt een groep op een warme en betrokken manier en ze slaagt er tevens in om een veilige omgeving te creëren. 

 

Als team kan je enkel groeien als ieder individueel lid zijn verantwoordelijkheid kan en durft opnemen. Hiervoor moeten meerdere (rand)voorwaarden in balans gebracht worden. Dit evenwicht vinden, bespreken en vastzetten is niet altijd evident. Als we soms te dicht op elkaar zitten en slechts vanuit één model of denkkader naar de realiteit kijken, is het bijzonder waardevol om externe ondersteuning in te roepen.

Lieve kan vanuit verschillende perspectieven in kaders, vlot switchen tussen onderwerpen waardoor wij als groep tot de kern van het probleem zijn kunnen komen en met ingeoefende nieuwe vaardigheden vol goede moed in een ontspannen sfeer terug naar huis kunnen gaan. Bedankt!