ONTWIKKELCIRKELS  ®

Een krachtige gespreksvorm om co-creatief te delen en

om doordrongen te worden van wat je te doen staatWat?

Lachende dames

 

Een Ontwikkelcirkel ® is een krachtige gespreksvorm om het vertrouwen en de verbinding in je team te verstevigen. Het gaat niet over gelijk halen, wel over nieuwe inzichten opdoen, over kijken vanuit een breder perspectief.

 

Ontdek de kracht van delen in groep. Voel je weer verbonden met jezelf en met anderen. Geniet van de verdiepende gesprekken. Dit gaat over zingeving en missie.

 

Naast de open Ontwikkelcirkels, kan je met je team een Ontwikkelcirkel aanvragen.

 


Hartelijk dank voor de mogelijkheid om deel te nemen aan deze Ontwikkelcirkel, de openheid die gecreëerd werd en de feedback!  S.P.Wat winnen jij en je team erbij?

Ontwikkelcirkels; ontwikkelcirkel
 • Je ervaart een sterke verbondenheid met de andere mensen van je team
 • Het vertrouwen in de groep groeit
 • Je voelt je erkend, aanvaard en begrepen
 • Je krijgt nieuwe inzichten omdat het thema vanuit verschillende standpunten besproken wordt
 • Een Ontwikkelcirkel creëert zingeving, eigenaarschap en duurzame samenwerkingen

Als facilitator...

 • creëer ik veiligheid en vertrouwen in de groep
 • leid ik de cirkel door iedereen aan het woord te laten en verdiepende vragen te stellen
 • begeleid ik de groep in het ontdekken van gelijkenissen en verschillen
 • ga ik uit van het Pygmalion-effect: ik geloof dat iedereen in staat is om zich persoonlijk te ontwikkelen

 

Mogelijke thema's

 • Een thema dat speelt in je team: verbondenheid, eerlijkheid, vertrouwen, weerstand,...
 • Groepsvorming, samenwerking, team-zijn
 • Ik als... leidinggevende, collega, leraar, partner,...
 • Wij als bedrijf, als organisatie, als school
 • Missie en visie uitdiepen
 • Stress en burn-out
 • Ik ben 50+ en ik wil nog wel wat zingeving
 • Mens en milieu
 • ... Stel zelf een thema voor

 

De algemene voorwaarden vind je hier.