· 

Hoe een growth mindset onderhouden in je team?

Hoe je naar de wereld kijkt, beïnvloedt je denken, doen en voelen. Jouw perceptie heeft een effect op je familie, vrienden, partner, kinderen, collega's,... . Je beïnvloedt bewust en/of onbewust je omgeving.

 

Doe je wetenschappelijk onderzoek (of het nu over menswetenschappen of exacte wetenschappen gaat), dan schuilt het gevaar van je vooringenomenheid in de interpretatie van de meetresultaten. De resultaten zelf zijn meestal wel eenduidig. De besluiten die eruit getrokken worden zijn dat minder. 

 

Deze week publiceert De Standaard een reeks over wetenschap en ideologie. Hilde Van den Eynde onderzoekt of de wetenschapper ( in het artikel gaat het over filosofen) een vooringenomen bril draagt. En of er taboeonderwerpen zijn waar niemand zich aan waagt. Ten slotte gaat ze na of wetenschappers die 'moeilijke' vragen stellen of 'vervelende' onderwerpen naar buiten brengen, tegengewerkt worden. Uit onderzoek aan de universiteit blijkt dat links rechts discrimineert. 

 

Wanneer in een groep teveel mensen zitten van een bepaalde strekking, dan bestaat het gevaar dat er niet meer objectief naar de cijfers gekeken wordt. En dat de enkeling, met een afwijkende en toch wetenschappelijke onderbouwde mening, gedwarsboomd wordt. Zo ontstaan blinde vlekken en krijg je vooringenomen conclusies.

 

Herken je dit in je team? Moet je je neerleggen bij de teamideologie

of mag je je eigen visie, interpretatie naar buiten brengen?

 

Vandaar het belang van afwijkende meningen in een team! Achter iedere waarheid schuilt immers een grotere waarheid. Kijk je vanuit verschillende perspectieven, dan kom je steeds dichter bij de meest volledige waarheid. Of het nu gaat om wetenschappelijk onderzoek of om een beslissing vanuit je team.

 

Tunnelvisie

Wees je bewust van je ideologische valkuil. Je perceptie speelt je altijd parten. Op zich is dit geen probleem zolang je bereid bent om naar je collega's te luisteren en open te staan voor hun standpunten. Laat je je echter leiden door jouw star wereldbeeld, dan krijg je een tunnelvisie. Een team kan ook een teamtunnelvisie ontwikkelen. 

 

Wat maakt dat sommigen zo vast zitten in hun tunnel?

Een tunnelvisie biedt veiligheid. Je kent de regels en je blijft in je comfortzone. Wanneer je daarbij ook deel uitmaakt van een groep die dezelfde visie deelt, voel je je sterk en verbonden met de anderen van de groep. Je hoeft niet meer kritisch na te denken. Met gevaar van extreem kortzichtige meningen.

 

De gevolgen van een tunnelvisie op je communicatie

Vast blijven houden aan eigen overtuigingen (= fixed mindset) heeft als gevolg dat je niet echt meer luistert naar je gesprekspartner. Tijdens een discussie luister je naar jezelf. In gedachten bereid je je verdediging voor. Dit heeft zijn volgen voor de manier waarop je communiceert.

 • Je gaat in verdediging en je weerlegt de argumenten van de andere met jouw tegenargumenten. Dit wordt een heen en weer discussie.
 • Je stelt suggestieve vragen. Dit zijn vragen waarin jouw antwoord ingebed zit. 
  • "Jij vindt toch ook dat project X bijgewerkt moet worden?"
 • Je legt verbanden die er niet zijn. Vanuit jouw visie veronderstel je dat ze er wel zijn.
  • Fred gaat stipt om 16 uur naar huis. Je gaat ervan uit dat je collega niet geëngageerd is. Je laat regelmatig vallen: "Op Fred kunnen we niet rekenen."
 • Je veralgemeent.
  • "Mensen zijn egoïstisch."
 • Je laat dingen weg. Omdat je er niet aan denkt of omdat je ze bewust achterhoudt.

Hoe uit je ideologische valkuil blijven?

Wees je ervan bewust dat iedereen eigen meningen en visies heeft die niet helemaal stroken met de jouwe. Dit is een normale eigenschap van mens-zijn. Op zich is het geen probleem wanneer je samenwerkt met andersdenkenden. Zolang je maar bereid bent om MET elkaar te praten in plaats van tegen elkaar. 

 

Door andere standpunten te beluisteren en te bevragen, leer je kritischer nadenken en verruim je je blik. Je ontwikkelt een growth mindset. Vanuit deze mindset ben je nieuwsgierig naar hoe de andere denkt. 

 

 

Hoe een growth-mindset onderhouden in je team?

Luister vanuit welgemeende interesse en stel open vragen. Vragen die bedoeld zijn om informatie in te winnen zodat je ontdekt hoe de andere naar de situatie kijkt. Wanneer je MET elkaar praat, ontstaan nieuwe ideeën en oplossingen en word je je bewust van je eigen beperkte visie. Die je dan kan aanpassen zodat je een breder zicht krijgt op de situatie. 

 

Als je de juiste vragen stelt,

krijg je de juiste antwoorden

 

Heeft je collega een andere mening? Wees blij! Stel open vragen vanuit oprechte nieuwsgierigheid.

Heb je zelf een afwijkende mening? Top! Jij biedt je team de mogelijkheid om verder te evolueren in growth-denken.

 

Ben je teamleader en wil je een growth mindset onderhouden in je team, dan moet je voor veiligheid zorgen! Veiligheid is de basisvoorwaarde opdat je mensen open en eerlijk hun mening delen.

 • Ga integer om met wat er gezegd is. Misbruik niet wat er gezegd is.
 • Communiceer duidelijk en transparant.
 • Heb geen verborgen agenda's.
 • Vraag van elk teamlid deze veiligheid.

Concreet

Succes!

Lieve Vander Linden

Rustbrenger


Over de auteur

Lieve Vander Linden van Uit Jezelf heeft 20 jaar onderwijservaring en is trainer, teamcoach,  Ontwikkelingsgerichte NLP-coach, perfectionismecoach en loopbaancoach. Ze werkt volgens het Ontwikkelingsgerichte gedachtegoed ontwikkeld door Rudy Vandamme. (Deep Evolvement ®, Het Vorkmodel ® en de Ontwikkelcirkel ®). 

 

Ze is een gedreven trainer en coach en haalt in korte tijd veel uit de mensen door haar krachtige reflectieve vragen. 

 

Blijf op de hoogte van de activiteiten, nieuwe blogs van Uit Jezelf en krijg tips i.v.m. communicatie en welbevinden. Schrijf je in op de nieuwsbrief en krijg er het gratis e-book Feedback geven met impact bij.


Reactie schrijven

Commentaren: 0