Workshops - Onderwijs

Hier staan workshops specifiek voor onderwijs. Onderwijsmensen kunnen uit ALLE workshops kiezen. Kijk dus zeker ook bij de andere items.

Leraar zijn is een werkwoord

Wie we zijn bepaalt mee hoe we leraar zijn. Wanneer je identiteit als leraar te ver afwijkt van wie je bent, raak je gefrustreerd en misschien zelfs burn-out. Tijdens deze workshop krijg je meer zicht op je eigen identiteit en geef je van hieruit vorm aan je lerarenidentiteit. Wie je bent als leraar komt dan vanUit Jezelf. Dit geeft energie en meer werkplezier.

 

Mentorgesprekken voeren met leerlingen

Steeds meer scholen bieden hun leerlingen de mogelijkheid aan zich te laten begeleiden door een leraar-mentor. Mentorgesprekken voeren is niet altijd evident omdat je weinig kennis hebt, ervaring mist, weinig tijd hebt of niet beschikt over een goed lokaal waar deze gesprekken in alle rust kunnen doorgaan. Heel wat leraren zijn dan ook terughoudend of angstig om zo'n gesprekken aan te gaan. Deze workshop biedt nieuwe inzichten, een theoretisch kader en praktische oefeningen om deze mentorgesprekken te begeleiden.

 

Coachende gesprekken voeren

Als directeur, begeleider, coördinator, CLB-medewerker, … heb je soms coachende gesprekken te voeren met leerkrachten of leerlingen.  Je leert het gesprek zodanig te voeren dat de ander nieuwe inzichten opdoet en verantwoordelijkheid opneemt.

 

Moeilijke gesprekken met ouders ombuigen naar gesprekken met resultaat

Wanneer je een moeilijke boodschap te brengen hebt aan ouders, kunnen ze emotioneel of verbaal agressief reageren. Hoe ga je het gesprek aan zodat de ouders toch bereid zijn om te luisteren? Hoe zorg je ervoor dat je zelf niet emotioneel en overdonderd wordt? 

 

Samenwerken in ondersteuningsnetwerken

In een ondersteuningsnetwerk worden alle partners als gelijkwaardig gezien. Het is echter niet evident om met zoveel verschillende partijen (PB, directie, CLB, coördinatoren, competentiebegeleiders, ondersteuners, leerkrachten, zorgverstrekkers, …) co-creatief samen te werken. Tijdens dit traject leer je co-creatieve gesprekken voeren. Je krijgt nieuwe inzichten mee over hoe effectief communiceren, je leert nieuwe communicatietechnieken aan en je krijgt een krachtig kader aangereikt om je gesprekken te voeren.

 

Debat in de klas

Tegenwoordig geeft iedereen over alles en nog wat zijn mening zonder er wat dieper over na te denken. Het wordt een welles-nietesspelletje waar iedereen zijn gelijk probeert te halen. Met alle gevolgen van dien. Tijdens deze workshop modereer ik een debat met leerlingen over een door hen gekozen thema. Leerlingen leren luisteren naar andere standpunten, diepen hun eigen standpunten uit en passen deze eventueel aan. Ze ontdekken dat tegengestelde meningen een verrijking zijn voor het debat. Door vanuit een ander standpunt te leren kijken, brengen de leerlingen meer begrip op voor anderen en komen ze tot genuanceerdere oordelen.

Deze workshop duurt 1 tot 2 lesuren. Beperkt aantal leerlingen per debat. Contacteer me voor praktische afspraken.