TEAM  ONTWIKKELINGS  TRAJECTDag in dag uit samenwerken in een team is niet altijd even vanzelfsprekend. Meningsverschillen, persoonlijke belangen, misverstanden en mank lopende communicatie maken dat een team niet goed functioneert.  

 • Verloopt de samenwerking binnen je team moeilijk met als gevolg een te lange doorlooptijd van projecten?
 • Zijn er te veel conflicten of meningsverschillen waar men niet uit geraakt?
 • Is het stressniveau in je team te hoog?
 • Heeft je team het moeilijk met de laatste herstructurering?
 • Verlies je teveel tijd met niet rendabele gesprekken?
 • Wil je samen met je team verhelderen waar je team voor staat?
 • Missie en visie uitdiepen?

Werk dan samen met Uit Jezelf om het vertrouwen en de onderlinge samenwerking in je team aanzienlijk te verbeteren.

 

"Het grote voordeel van met Uit Jezelf in zee te gaan, is dat het effect

van de teamcoaching duurzaam is en op lange termijn werkzaam blijft."

 


Wat wint je team erbij?

Teamontwikkeling, teamcoaching, teambuilding
 • Het vertrouwen groeit
 • Er is dialoog mogelijk om co-creatief tot resultaten of oplossingen te komen
 • Duidelijkheid en transparantie
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheidszin worden aangewakkerd
 • Het zelfsturend vermogen wordt versterkt: het team herkent de signalen en grijpt onmiddellijk in zodat valkuilen vermeden worden 
 • Medewerkers werken met elkaar zodat doelen sneller bereikt worden
 • Meer motivatie, minder stress, minder ziekteverzuim
 • Betere relatie met collega's, klanten en leveranciers

Het teamontwikkelingstraject

 • is een groeiproces en vraagt tijd
 • is een ervaringsgericht traject
 • wordt op maat gemaakt
  • gratis intakegesprek
  • individuele gesprekken met leidinggevende(n)
  • intake teamleden
  • de tweedaagse Ontwikkelcirkel ®
  • communicatietraining aangepast aan de noden
  • follow-up dagen
 • beantwoordt de zingevingsvraag "Hoe van betekenis zijn?", wat eigen is aan mens-zijn

Ander perspectief

Soms zit je als team te dicht op elkaar om je bewust te zijn van de valkuilen. Als externe ondersteuner bekijk ik je team vanuit een andere perspectief. Je mensen worden zich bewust van de patronen die er spelen zodat we naar de kern van het probleem gaan. Je team krijgt nieuwe inzichten mee en is in staat om om te gaan met moeilijke situaties.

 

Een sterk onderbouwde methodiek

Uit Jezelf staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Teams. Dit wil zeggen dat we het samenwerken en samenleven in het team versterken door te verbinden met elkaar. En dat het team zich bewust is van, en handelt naar de gedeelde waarden. 


Wie

Teams die kiezen voor een duurzaam langetermijneffect.

 

Tarieven

Neem contact op.

 

 

Contact

Neem zeker contact op als je nog vragen hebt.

Lieve T. 0498 84 03 19   

Getuigenissen

 

Lieve kan met gerichte vragen essentiële zaken naar boven brengen. Ze leidt een groep op een warme en betrokken manier en ze slaagt er tevens in om een veilige omgeving te creëren. 

 

Als team kan je enkel groeien als ieder individueel lid zijn verantwoordelijkheid kan en durft opnemen. Hiervoor moeten meerdere (rand)voorwaarden in balans gebracht worden. Dit evenwicht vinden, bespreken en vastzetten is niet altijd evident. Als we soms te dicht op elkaar zitten en slechts vanuit één model of denkkader naar de realiteit kijken, is het bijzonder waardevol om externe ondersteuning in te roepen.

Lieve kan vanuit verschillende perspectieven in kaders, vlot switchen tussen onderwerpen waardoor wij als groep tot de kern van het probleem zijn kunnen komen en met ingeoefende nieuwe vaardigheden vol goede moed in een ontspannen sfeer terug naar huis kunnen gaan. Bedankt!