TEAMCOACHING - Bouw een stevig teamhuis

Mensen verbinden met mensen


Dag in dag uit samenwerken in een team is niet altijd even vanzelfsprekend. Meningsverschillen, persoonlijke belangen, misverstanden en mank lopende communicatie maken dat een team niet goed functioneert. Met alle gevolgen van dien.

 • Zitten de mensen van je team op een verschillende golflengte?
 • Kan je team wat meer engagement en zelfsturing gebruiken?
 • Verloopt de samenwerking binnen je team moeilijk met als gevolg een te lange doorlooptijd van projecten?
 • Zijn er te veel conflicten in je team?
 • Is het ziekteverzuim te hoog?
 • Wil je samen met je team de missie en visie uitdiepen?

Werk dan samen met Uit Jezelf om de onderlinge samenwerking in je team aanzienlijk te verbeteren. Uit Jezelf staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Teams. Dit wil zeggen dat we het samenwerken en samenleven in het team versterken door te verbinden met elkaar. Een stevig fundament is de basis voor een stevig huis. Het fundament van een goed draaiend team, is een sterke relationele bedrading tussen de mensen. 

 

De meerwaarde van een teamcoaching bij Uit Jezelf is dat het een ervaringsgericht traject is waar je met het hele team inzichten opdoet, nieuwe vaardigheden aanleert en daar onmiddellijk mee aan de slag gaat.

 

Uit Jezelf gebruikt geen modellen en technieken waar je in een vakje geplaatst wordt. Het programma Bouw een stevig teamhuis vertrekt vanuit ieders kracht en biedt een stevig onderbouwde structuur aan waar uitdagingen in het team gekoppeld worden aan ontwikkeling. De teamleden voelen zich beter in hun vel en werken effectiever samen.

Het grote voordeel van met Uit Jezelf in zee te gaan, is dat het effect

van de teamcoaching duurzaam is en op lange termijn werkzaam blijft.

 

 

Bouw een stevig teamhuis - Wat levert het traject op voor je team?

 • Het vertrouwen in je team groeit
 • Er is dialoog mogelijk om co-creatief tot resultaten of oplossingen te komen
 • 1 + 1 = 3
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid worden aangewakkerd
 • Medewerkers werken met elkaar zodat doelen sneller bereikt worden
 • Meer motivatie, minder stress, minder ziekteverzuim
 • Betere relatie met klanten en leveranciers

Een teamcoachingtraject bij Uit Jezelf kan je vergelijken met het bouwen van een stevig huis waar iedereen zich veilig en wel voelt. Iedereen draagt zijn steentje bij.

 • Staat je teamhuis op instorten?
 • Wil je samen met je team het huis heropbouwen?

Neem dan snel contact op voor een gratis kennismakingsgesprek. We onderzoeken welke mankementen in het teamhuis dienen hersteld te worden. We gaan na of dit traject effectief iets voor je team is en stellen dan een programma op maat op.

 

 

 

Het traject - Bouw een stevig teamhuis

 

Stap 1 - Bouwstenen verzamelen

Voor we effectief aan de bouw van het teamhuis beginnen, verzamelen we bouwstenen en andere materialen die we nodig hebben om een stevig gefundeerd huis te bouwen. We maken ook afspraken i.v.m. de veiligheid tijdens de bouw. Deze stap bestaat hoofdzakelijk uit intakegesprekken met alle betrokken partijen. 

 • Wie bouwt mee aan het nieuwe teamhuis?
 • Waar loopt het team tegenaan?
 • Hoe ecologisch verantwoorde huizen bouwen?

Wat is het resultaat van deze stap?

 • Persoonlijk engagement voor het traject
 • Focus op de kern van het probleem
 • Veiligheid om te zeggen wat je te zeggen hebt
 • Nieuwe inzichten over de opbouw van een stevig team

Stap 2 - De fundamenten leggen

Een stevig fundament is de basis voor een stevig huis. Het fundament van een goed draaiend team, is duidelijke en effectieve communicatie. Tijdens drie groepsdagen leer je vaardigheden aan om een stevig en kwaliteitsvol teamhuis te bouwen. Tussen de groepsdagen heb je tijd om te oefenen in je dagdagelijkse praktijk. 

 • Hoe respectvol en toch effectief communiceren?
 • Hoe omgaan met emotionele reacties?
 • Coachend leiderschap, niet enkel voor de leider!

Wat is het resultaat van deze stap?

 • Minder conflicten, meer verbondenheid
 • Veiligheid en vertrouwen
 • Goede samenwerking
 • Kortere doorlooptijd projecten

Stap 3 - Het teamhuis bouwen

Nu de fundamenten gelegd zijn en alle bouwmaterialen verzameld zijn, begint de bouw van het teamhuis. Tijdens deze stap wordt het teamhuis geleidelijk aan opgebouwd. Het team ontdekt de dieperliggende gemeenschappelijke waarden. Wat de verbondenheid ten goede komt.

 • Themacirkel - Wie willen we zijn als team?
 • Waar staan we voor?
 • Wat wil dat zeggen 'ecologisch verantwoord'?
 • Hoe willen we omgaan met onze klanten, leveranciers, partners,... ?

Wat is het resultaat van deze stap?

 • De teamleden zitten op dezelfde lijn
 • Aangename samenwerking
 • Doelen worden sneller bereikt
 • Minder stress, minder ziekteverzuim
 • Minder uitval door burn-out
 • Meer werkplezier en engagement
 • Tevreden klanten, leveranciers en partners

Stap 4 - Het teamhuis inrichten

Het huis is gebouwd, nu nog de inrichting. 

 • Wat gaan we concreet doen om ons huis ecologisch verantwoord in te richten?
 • Hoe maken we duidelijk waarvoor we staan?

Wat is het resultaat van deze stap?

 • Een concreet teamproject om uit de eigen valkuil te blijven
 • Een goed draaiend team
 • Nog meer veiligheid en vertrouwen
 • Sterke motivatie
 • Duidelijkheid en transparantie

Stap 5 - Het teamhuis onderhouden

Een huis dient onderhouden te worden. Hoe zal het team zich organiseren om in het onderhoud te blijven voorzien? 

 • Hoe zullen we vanaf nu omgaan met eventuele conflicten in het team?
 • Wat gaan we doen als we toch weer in onze valkuil neigen te vallen?
 • Hoe zorgen voor een blijvend effect op lange termijn?

Wat is het resultaat van deze stap?

 • Het team herkent de signalen en grijpt onmiddellijk in zodat de valkuil vermeden wordt
 • Duidelijke afspraken over 'EHBO'
 • Iedereen neemt verantwoordelijkheid op voor zijn eigen aandeel
 • Omgaan met verschillen in het team
 • Follow-up dagen worden voorzien

Tot slot

 • Zoals een huis bouwen tijd in beslag neemt, is het voor een team ook nodig om voor dit traject voldoende tijd uit te trekken. Reken voor het volledige traject een verloop van een half jaar tot een jaar. 
 • Je hebt alleen maar een stevig huis als je alle stappen volgt. Leg je geen funderingen, dan zal het huis binnen de kortste keren instorten. 
 • Elk Bouw-een-stevig-teamhuis-traject wordt op maat gemaakt. Daarom kom ik altijd eerst langs om te horen wat de vragen en wensen zijn. We bespreken welke problemen spelen en wat het team nodig heeft. Na dit gesprek beslissen we of we met elkaar in zee gaan.

Uit Jezelf staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Teams. Het traject Bouw een stevig teamhuis heeft dan ook een sterk onderbouwde methodiek. Klik op onderstaande knop voor meer info.


Wie

Teams die kiezen voor een duurzaam langetermijneffect.

 

Tarieven

Neem contact op.

 

 

Contact

Neem zeker contact op als je nog vragen hebt.

Lieve T. 0498 84 03 19   

Getuigenissen

 

Lieve kan met gerichte vragen essentiële zaken naar boven brengen. Ze leidt een groep op een warme en betrokken manier en ze slaagt er tevens in om een veilige omgeving te creëren. 

 

De aanpak was doordacht en vanuit een bepaalde visie/technieken. Door vooral in te zetten op het (leren) luisteren, is er ruimte voor verdere ontwikkeling van het team ontstaan.

 

Als team kan je enkel groeien als ieder individueel lid zijn verantwoordelijkheid kan en durft opnemen. Hiervoor moeten meerdere (rand)voorwaarden in balans gebracht worden. Dit evenwicht vinden, bespreken en vastzetten is niet altijd evident. Als we soms te dicht op elkaar zitten en slechts vanuit één model of denkkader naar de realiteit kijken, is het bijzonder waardevol om externe ondersteuning in te roepen.

Lieve kan vanuit verschillende perspectieven in kaders, vlot switchen tussen onderwerpen waardoor wij als groep tot de kern van het probleem zijn kunnen komen en met ingeoefende nieuwe vaardigheden vol goede moed in een ontspannen sfeer terug naar huis kunnen gaan. Bedankt!