· 

Hoe als organisatie een thuis zijn voor je mensen? - Deel 1/5

                 De 7 stappen van de Ontwikkelcirkel ©
De 7 stappen van de Ontwikkelcirkel ©

De structuur is veranderd. De namen zijn veranderd. De mensen zijn dezelfde. En toch werkt het niet.

 

Dit is kort samengevat de beginsituatie wanneer ik een teamontwikkelingstraject start met de ondersteuners van een Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO).

 

Tijdens dit traject doorlopen we de 7 stappen van de Ontwikkelcirkel ©. Het is een methode om teamontwikkeling te structureren, teams zelfsturend te maken en het eigenaarschap te verhogen. Je kan er ook groepsgesprekken mee faciliteren.

Dit is de eerste blog in een reeks van 5 waar ik het verhaal vertel van een team dat blokkeert en nu op weg is naar een team dat de touwtjes in handen neemt om een warm teamhuis uit te bouwen.

Waar loopt het CVO tegenaan?

Een aantal jaar geleden zijn verschillende scholen moeten fusioneren. Die reorganisatie is nog altijd bezig. Er werken een aantal dingen niet. De klassieke onderverdelingen en richtingen zijn verdwenen. Nu spreekt men over clusters. De school bestaat uit 3 clusters en heeft een 12-koppig directieteam waarvan er ondertussen 5 mensen vertrokken zijn. Men wil dat zowel het middenkader (= de ondersteuners) als de leerkrachten zelfsturende teams vormen.

 

Een ondersteuner kan 4 tot 20 teams aansturen. Een team kan uit 5 tot wel 50 mensen bestaan. De teams zijn niet altijd duidelijk afgebakend. Een ondersteuner kan ondersteuner zijn van een team en leerkracht zijn in een ander team. 

Patronen in de organisatie

 • De ondersteuners zijn zelf zoekende naar welke rol ze te vervullen hebben. Dat is niet duidelijk en staat nergens beschreven. Wat mag ik als ondersteuner wel doen? Wat niet? Wat is mijn rol? Hoe verhoud ik me tot mijn team? Hoe verhoud ik me tot mijn leidinggevende?
 • De ondersteuners zijn het doorgeefluik tussen de leidinggevenden en de leerkrachten. Het zijn de ondersteuners die de veranderingen ten gevolge van de reorganisatie moeten doorgeven aan de leerkrachten. Hierbij botsen ze regelmatig op weerstand bij zowel de leerkrachten als leidinggevenden.
 • De ondersteuners komen als team weinig samen en hebben nog nooit samen in een cirkel gezeten.
 • De ondersteuners worstelen met hun rol als 'coach'. Ze vragen zich af wanneer ze het mandaat hebben om te coachen. Dit thema ligt heel gevoelig bij de leerkrachten.
 • Vroeger werden de ondersteuners 'coördinatoren' genoemd. Voor leerkrachten was hun rol duidelijk. De leerkrachten vonden de ondersteuners. De valkuil van de coördinatoren was dat ze geen neen konden zeggen en teveel verantwoordelijkheid opnamen.  Nu worden ze dus 'ondersteuners' genoemd en zitten ze in hetzelfde gebouw als de leerkrachten. En wat blijkt? De leerkrachten vinden hen niet meer. Hun rol is niet meer duidelijk. Zowel voor de ondersteuners zelf als voor de leerkrachten. Met als gevolg dat er een bepaalde perceptie leeft over het ondersteunersteam.
 • Van leerkrachtenteams wordt verwacht dat ze zelfsturend zijn. In de praktijk loopt het anders. Leerkrachten komen ad hoc aankloppen als het hen uitkomt. Ze overleggen niet eerst gezamenlijk in het leerkrachtenteam om pas daarna naar de ondersteuner te gaan.
 • De communicatie verloopt moeilijk, zowel horizontaal als verticaal. Alle actoren nemen dingen nogal snel persoonlijk op. Met alle gevolgen van dien voor de onderlinge relaties. Het voelt als wij-tegen-zij.
 • De ondersteuners zelf hebben het gevoel naast elkaar te werken. Samenwerken verloopt moeilijk. Ze werken elk op zichzelf, ad hoc en ze volgen de waan van de dag. Iemand verwoordde het als volgt: 

"Het is alsof iedereen zijn eigen berg beklimt

in plaats van dat we dezelfde berg beklimmen."

 • Tijdens het teamontwikkelingstraject werd duidelijk dat heel wat mensen zich alleen voelden bij het beklimmen van de eigen berg.
 • Het was dan ook confronterend voor dit team toen ze zich ervan bewust werden dat ze zelf niet zelfsturend werkten.

 

Vervolg

In deel 2 lees je meer over de identiteitscrisis die het team doormaakt.

Wil je nu al de volledige blog lezen? Klik dan op onderstaande knop.


Over de auteur

Lieve Vander Linden van Uit Jezelf heeft 20 jaar onderwijservaring en is trainer, facilitator van teamontwikkelingstrajecten, ontwikkelingsgerichte NLP-coach, perfectionismecoach en loopbaancoach. Ze werkt volgens het Ontwikkelingsgerichte gedachtegoed ontwikkeld door Rudy Vandamme. (Deep Evolvement ®, Het Vorkmodel ® en de Ontwikkelcirkel ®). 

 

Ze is een gedreven trainer, facilitator en coach en haalt in korte tijd veel uit de mensen door haar krachtige reflectieve vragen. 

 

Blijf op de hoogte van de activiteiten en nieuwe blogs van Uit Jezelf en krijg tips i.v.m. communicatie en welbevinden. Schrijf je in op de nieuwsbrief en krijg er het gratis e-book 10 tips om feedback te geven met impact bij.